NETTIKIVIJALKA

Tietosuoja

Rekisterinpitäjä / Tietosuojavastaava
Nimi: Tmi Rosanida
Y-tunnus: 2392834-6
Nimi: Reija Lindqvist
Osoite: Kreivinkatu 1 A 6
Postinumero: 21100
Postitoimipaikka: NAANTALI
Puhelinnumero: 044 991 5678
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@nettikivijalka.fi


Rekisterin nimi
Nettikivijalan asiakasrekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteidemme ylläpitäminen sekä verkkokaupan tilausten käsittely, toimittaminen ja tilaushistorian arkistointi. Rekisterin tietoja käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan, tilastollisiin tarkoituksiin ja sivuston kehittämiseen.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.
Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Ostohistoria
Tieto markkinointiluvasta
Tuotekohtaiset ilmoitukset

Rekisterin tietolähteet
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, tekemät tilaukset verkkokaupassa ja ostot myymälässä.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin laki edellyttää ja/tai niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Tietojen luovutukset
Nettikivijalka (T:mi Rosanida) käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Nettikivijalka (T:mi Rosanida) voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneille toimijoille asiakastilausten toimittamista varten tai asiakasdatan käsittelyä varten. Nettikivijalan (T:mi Rosanidan) yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Nettikivijalka (T:mi Rosanida) voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle yrityksille, jotka eivät toimi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Asiakas voi myös pyytää tietonsa poistettavaksi niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka viranomaisvalvonnan osalta on säilytysvelvollisuuden piirissä, kuten kirjanpito ja verotustiedot lahjoituksista tai palkinnoista.

Shopping Cart